Ubytovací řád

 • Ubytování je možné zarezervovat elektronicky přes rezervační systém na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Ubytování je závazné, až po vzájemném potvrzení správcem areálu.
 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách.
 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Maximální možný počet ubytovaných v chalupě je 40 osob. V nemovitosti mohou být ubytováni pouze nájemníci, kteří jsou k ubytování přihlášeni.
 • Ubytování domácích zvířat není možné.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 13:00 – 16:00 hod., v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 hod. (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit).
 • V případě pozdějšího vyklizení pokoje( po předešlé domluvě min. 24 h předem ) bude účtován poplatek 200 Kč / os., po 14. h další ubytovací den.
 • Při příjezdu zkontrolujte stav objektu a funkčnost zařízení. Případné závady ihned nahlaste emailem nebo telefonicky. V případě, že vznikne v průběhu pobytu jakákoliv závada či škoda ať způsobená nájemníkem či nikoliv, je nájemník povinen bez odkladu tuto závadu nahlásit emailem nebo telefonicky. Pokud při odjezdu bude zjištěna nenahlášená závada, je povinností nájemníka tuto závadu odstranit, případně uhradit škodu v plné výši, a má se za to, že byla způsobena nájemníkem
 • Za pořádek a veškeré škody odpovídá odpovědná osoba = objednavatel / držitel zapůjčených klíčů penzionu.
 • Nájemník je povinen využívat nemovitost jen k danému účelu rekreace, chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí a předat ji v den ukončení smlouvy v řádném stavu. Hosté jsou povinni chovat se ohleduplně k věcem i zařízení v penzionu. K ubytování vám bude naúčtován jednorázový poplatek za úklid ve výši 2 000 Kč. V případě mimořádného znečištění zařízení chalupy 1 000 Kč za znečištěné peřiny, nadměrné znečištění podlahy, žaluzií, konfety apod, Poplatek ve výši 2 000 Kč za zvratky, výkaly apod.
 • Pokud hosté způsobí ubytovateli jakoukoliv škodu nebo chalupu předají s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude jim škoda v plné výši odečtena z kauce. V případě, že škoda bude vyšší, než je výše kauce, bude majitel požadovat úhradu škody v plné výši.
 • Před odjezdem je nutné zanechat veškerý nábytek a vybavení na svém původním místě. Je zakázáno vynášet z pokojů vybavení – lůžkoviny, ručníky.
 • Vaření a mytí nádobí v prostorách pokoje není povoleno.
 • Sportovní hry se mohou provozovat pouze na vyhrazených místech – na přilehlé louce za parkovištěm.
 • Uvnitř penzionu platí přísný zákaz kouření. Je povoleno kouřit ve venkovních prostorách penzionu. V prostoru ubytovacího zařízení a přilehlých prostorách je přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek. V případě porušení této povinnosti je majitel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 2 000 Kč.
 • V případě způsobení škody na majetku je ubytovaný povinen škodu nahlásit a uhradit.
 • Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby, fén a žehlička na vlasy apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
 • Při odchodu z penzionu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, zavřít okno a zamknout dveře.
 • V době od 22:00 do 6:00 jsou nájemníci povinni dodržovat noční klid.
 • Hrubé porušení pravidel používání chalupy může vést k předčasnému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady, a to včetně propadnutí kauce.
 • Provozovatel penzionu neručí za ztrátu vlastních věcí a škody způsobené na majetku hosta , které mu vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí.
 • Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových Vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostu na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.
 • Hosté jsou povinni uzamykat úschovnu kol a přístupové cesty po 16. hodině do objektu, kde se úschovna nachází.
 • Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování.
 • V případě, že jsou tato pravidla porušena, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovanému vrácení poplatků za pobyt.
 • Při ukončení pobytu pronajímatel objekt zkontroluje a přebere. Při zjištění závad se odečítá daná cena z kauce. Pokud byl shledán objekt v pořádku, vratná kauce se vrací. Doplácí se jen spotřeba energie a jednorázový poplatek ve výši 2 000 Kč za úklid penzionu a jeho okolí. Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.
 • Zaplacením částky za pobyt, souhlasí hosté s pravidly a storno podmínkami chalupy.

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu.