Hornický Penzion logo

Rezervace

Tipy na výlet

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ RUDOLFKA – 0 km

Vyhlídková věž "Rudolfka" se nachází v obci Bohutín, cca 2 km od Příbrami, v areálu bývalého dolu 25. únor - současného "Hornického penzionu". Vyhlídková plošina je umístěna na vrcholu bývalé těžní věže tohoto dolu, ve výšce cca 40 m. Těžní věž je betonový monolit a je určitě jedinou stavbou tohoto typu v Evropě, ne-li na celém světě.

Samotný výstup na vyhlídku se skládá ze 3 částí. První část je výstup po železných schodech z pororoštů do prvního podlaží bývalé šachetní budovy, do druhé části se nastoupí do betonové nohy těžní věže, kde je točité železobetonové schodiště, kterým vystoupáte až do výšky cca 30 m, z něhož pak přejdete na přisazené venkovní kovové točité schodiště z pororoštů, které je po celém svém obvodu i na schodnicích průhledné, což ve výšce cca 35 m nad zemí představuje nevšední adrenalinový zážitek.

www.hornickypenzion.cz/vyhlidkova-vez.html


DŮL ŘIMBABA – MUZEUM A ŠTOLA – 1 km

Hornické muzeum obce Bohutín a okolí. Nachází se v bývalém dolu Řimbaba ve Vysoké Peci v okresu Příbram.

Povrchové expozice
Hornický byt. Bývalá strojovna s expozicí regionu. Expozice drobné historické zemědělské techniky. Expozice středověké těžby a úpravy rud. Expozice soudobé hornické techniky. Rozhledna na těžní věži - jáma dolu je hluboká 270 m, z toho 90 m je nezatopených a návštěvníci tak mohou nahlédnout až do této hloubky.

Podzemí
Řimbabská štola. Trasa je dlouhá více než 400 m a návštěvníci mohou vidět řadu zajímavostí - např. překročí svislý komín hluboký více než 40 m, uvidí náraží jámy atd.

www.rimbaba.cz


Památník Antonína Dvořáka – 4 km

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života.

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r.1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.

V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží nově otevřená Galerie Václava Kounice. V roce 1997 se památník zúčastnil finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku ve švýcarském Lausanne.

www.antonindvorak.cz


Hornické muzeum – 4 km

Hornické muzeum Příbram, patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku.

Je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí ke shlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách.

www.muzeum-pribram.cz


Svatá Hora – 8 km

Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století. Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva.

K areálu Svaté Hory patří také několik památek stojících bezprostředně u poutního místa, např. kamenný sloup se zlacenou sochou P. Marie Svatohorské, sousoší Kalvárie z roku 1692, Svatohorský (Svatováclavský) dub, Mariánská studánka a Křížová cesta.

www.svata-hora.cz


Podbrdské muzeum – 11 km

Podbrdské muzeum naleznete v historickém jádru města v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna ve dvoupatrové budově navazující na tovární halu, ve které se nachází galerie.

Součástí muzea je i expozice historických automobilů, stodola, dětské hřiště a muzeum hasičstva.
Naše muzeum je určeno všem věkovým kategoriím, rádi přivítáme rodiny s dětmi i školní kolektivy.
Muzejní expozice jsou poměrně rozsáhlé a obsahují i interaktivní prvky, součástí muzea je i dětské hřiště.

www.podbrdskemuzeum.cz


Zámek Březnice – 18 km

Původně gotická tvrz rodu Buziců ze 13. stol. Zmrzlíkové ze Svojšna ji v 15. stol. rozšířili a přestavěli. V polovině 16. stol. hrad přestavěn Jiřím Lokšanem z Lokšan na renesanční zámek. V 17. stol. za Přibíka Jeníška z Újezda postavena zámecká raně barokní kaple. V 18. a 19. stol. za Krakovských z Kolovrat provedeny další stavební úpravy zámku (obnova sgrafit, založení zámeckého parku). Posleními majiteli březnického panství byli do roku 1945 Palffyové z Erdodu.

Součástí zámeckého areálu je anglický park o rozloze 20 ha, raně barokní aple P. Marie a Galerie Ludvía Kuby. Zámecké interiéry se sbírkami Kolovratů a Pálffyů nabízejí 3 prohlídkové okruhy:

www.zamek-breznice.cz


Zámek Dobříš – 23 km

Rokokový zámek Dobříš s přilehlými parky pochází z druhé poloviny 18. století, kdy byla provedena přestavba původního barokního sídla poničeného požárem. Tehdejší majitelé z rodu Mansfeld se roku 1771 spojili sňatkem s rodem Colloredo. Zámek Dobříš byl ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeld do roku 1942, kdy byl vyvlastněn ve prospěch německé říše. V roce 1945 následovala konfiskace Československým státem a zřízení Domova spisovatelů pod záštitou Svazu československých spisovatelů.

V roce 1998 byl zámek Dobříš navrácen zpět do vlastnictví rodiny. Od tohoto roku zámek prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, obnovou fontány Napájení Heliových koní či generální opravou barokních věžních hodin. Současným majitelem je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.

www.zamekdobris.cz


Zámek Orlík – 29 km

Schwarzenbergy bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Výzdobou vyniká tzv. Teskův sál , jehož vyřezávaný kazetový strop a obložení stěn zhotovil v letech 1882 -1884 Jan Teska. V podobném romantickém duchu je vyzdoben a zařízen honosný Rytířský sál. Na zámku je také zastoupen empírový styl napoleonské doby a to především nábytkem, který si přivezl již zmíněný Karel Schwarzenberg z Paříže.

Blízko u zámku se nachází kotviště pro parník, na kterém lze přejet ke hradu Zvíkovu a poté zpět. Navštívit můžete také zajímavé akvárium sladkovodních ryb.

www.zamekorlik.cz


Zámek Blatná – 37 km

Zámku v Blatné dominuje především bílá věž, která se již z dálky odráží ve vodní hladině. Prohlídky zámku zahrnují návštěvy např. orientálního, barokního a empirového salonku, loveckého salonu a rodinné galerie, rozšířená prohlídka pak zahrnuje "Zelenou světnici" s nástěnnými malbami z konce 15. stol. Zámecké interiéry jsou zařízeny především rodovými sbírkami Hildprandtů. Blatenský zámek patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek, jako např. Šíleně smutná princezna či Bílá paní.

www.zamek-blatna.cz


Hrad Zvíkov – 42 km

Na hradě je přístupný Královský palác, jehož součástí je Hlízová věž. Prohlídku tvoří jedna trasa bez průvodce. V přízemí se ve třech prostorách nachází expozice věnována místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka sklepení a patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě bývalých královských místností.

Dále si prohlédnete dochované nebo v minulosti rekonstruované sály. V první místnosti se nachází model celého hradu, k vidění jsou transfery renesančních maleb, historický nábytek, oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí. Prohlídka končí hradní kaplí, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobena nástěnnými malbami z 16. století. Ke kapli přiléhá sakristie. Z nádvoří paláce je také přístupná galerie, ve které probíhají sezónní výstavy.

www.hrad-zvikov.cz